Kada i gdje se upisati u školu stranih jezika Latina

Kada i gdje se upisati u školu stranih jezika Latina

Upisi u školu stranih jezika Latina su u tijeku tokom cijele godine.

Za standardne semestralne tečajeve upisi su u cijeli rujan i pola listopada, i cijeli siječanj i pola veljače, za nastavu koja se odvija u grupnim programima ( do 10 polaznika) dinamikom 2×2 ( 60 sati ) ili 1×3 ( 40 sati).

Na individualni tečaj moguće se upisati čitavu godinu, kada god odlučite učiti strani jezik.

Intenzivni tečajevi (dvotjedni) je moguće upisati čitavu godinu te se uključiti u idući slobodan termin, a termini su svaka dva tjedna.

Ukoliko odaberete Latinu za mjesto gdje želite učiti strani jezik, ono što morate učiniti, jest kontaktirati nas na naše brojeve telefona, ili putem e-maila raspitati se o vrsti tečaja koji biste htjeli pohađati, prijaviti se te doći u školu i sklopiti Ugovor o pohađanju tečaja. Kada sklopite Ugovor, uplatite tečaj ( ili prvu ratu, ako plaćate u ratama) tada ste se upisali, i krećete s učenjem jednog od jezika koji ste odabrali. Za testiranja i upise potrebno se telefonski najaviti, da ne čekate red u školi ili kraj nastave, kako bi se jezični savjetnik posvetio Vama.

Radno vrijeme za upise i informacije u školi:

Od ponedjeljka do petka: 12,00-17,00,00--Amruševa 10.

Dostupnost na email.u: 24 sata