Latina u medijima

Latina - centar za strane jezike koji djeluje pod stručnim vodstvom magistara struke

Latinin koncept nastave govori da se možemo izraziti i na jednostavan način, ukoliko pohađamo prvi stupanj, te iz sata u sat radimo na nadogradnji svog izražaja i postepeno napredujemo.

IMG_0029-225x300[1]

“Latina” – centar za strane jezike specijalizirao se za kompletnu jezičnu uslugu, koja podrazumijeva prevođenje svih vrsta tekstova s ili bez ovjere sudskih tumača i poduku stranih jezika.

Centar je osnovan u Zagrebu 2004.godine, a vode ga mladi stručnjaci, specijalisti za prevođenje stranih jezika i poduku. “Latina” je jedini centar u Hrvatskoj koji djeluje pod stručnim vodstvom magistara struke – Specijalista stranog jezika.

Koji je po vašem mišljenju najkvalitetniji način organiziranja i izvođenja nastave na nekom stranom jeziku?

Naši polaznici uvijek ponovo se ugodno iznenade kad uvide da kod nas na početnim stupnjevima razgovaramo na jeziku koji pohađaju. Naime, jezik krećemo učiti od osnovnih jednostavnih pojmova, izraza, rečenica ka složenijima.

Latinin koncept nastave govori da se možemo izraziti i na jednostavan način, ukoliko pohađamo prvi stupanj, te iz sata u sat radimo na nadogradnji svog izražaja i postepeno napredujemo. Na taj način su koncipirane i aktivnosti na satu, vježbe i zadaci.
Jezici u ponudi:engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, portugalski, ruski, turski ,kineski i japanski.

Tečajevi koje Latina nudi za novi semestar su: Grupni opći tečajevi 2×2 ili 1×4 koji imaju promotivnu cijenu za početnike 1.700,00 kn što iznosi 28 kn po školskom satu za 60 nastavnih sati do popunjenja grupa.Napredniji tečajevi tog karaktera iznose 2.100,00 kn i svi su plativi u ratama.

Nadalje, cijelu godinu postoje Dvotjedni intenzivni tečajevi svaka dva tjedna novi, cijena istih je 799,00 kn i sastoje se od 20 nastavnih sati. Na njima je osobit naglasak na konverzaciji, te se potiče polaznike na što veću komunikaciju na jeziku. Postoje je i Individualni tečajevi gdje je polazniku posvećena sva pažnja i dinamika se prilagođava isključivo pojedincu, sat se 24 sata ranije može otkazat i isti ostaje za idući dolazak, a program se kreira u dogovoru sa klijentom, cijena je 6.900,00 kn i materijal je uključen u cijenu. Moguće je i uzeti manji broj sati a cijena individualnog sata sa Pdv je 172 kn.

Možete li opisati tečajeve koje nudite firmama, poslovnim korisnicima?

Firmama nudimo tečajeve za njihove zaposlenike, koje održavamo u njihovom ili našem prostoru. Radi se o individualnim ili grupnim tečajevima, nekad početnim, nekad naprednim, a nekad specijaliziranim. Dakle, prilagođavamo tečaj specifičnim potrebama polaznika. Surađujemo sa brojnim državnim institucijama, koje svoje djelatnike školuju kod nas te i sa ostalim poduzećima koja surađuju sa stranim klijentima.

Imate li kakve povratne informacije o zadovoljstvu vaših bivših polaznika?

Povratne informacije naših polaznika su ujedno i naša najbolja referenca. Mnogi po završetku jednog jezika upisuju drugi, dovode prijatelje, rodbinu, ostaju sa nama u kontaktu, čime uz zadovoljstvo naučenim, svjedoče i mnogim prijateljstvima koja su ovdje izgradili. U Latini uče i mnogi poznati sportaši, javne estradne osobe koje žele napredovati i što bolje se izražavati u poslovnom okruženju. Trenutno individualnu nastavu pohađa i poznata voditeljica HTV.a Mila Horvat, koja uči talijanski jezik u Latini. U vrlo kratkom roku usvojila je jezik gotovo u potpunosti, te ga već tečno koristi u svojim emisijama i komunikaciji sa stranim gostima.
Stoga, želite li ugodnim druženjem usvojiti strane jezike, pozivamo Vas na suradnju !

Ukoliko odaberete Latinu za mjesto gdje želite učiti strani jezik, ono što morate učiniti je, kontaktirati nas na brojeve telefona gsm. 091 4572 877, tel/fax. +385 1 4572 877 poslati mail na : latina@latina.hr, ili nas posjetiti na web stranici www.latina.hr , te raspitati se o vrsti tečaja koji biste htjeli pohađati, doći u školu i sklopiti Ugovor o pohađanju tečaja.

http://www.nacional.hr/clanak/100922/latina-centar-za-strane-jezike-koji-djeluje-pod-strucnim-vodstvom-magistara-struke