Tečajevi stranih jezika

1. TEČAJEVI STRANIH JEZIKA

  • tečajevi stranih jezika za odrasle
  • tečajeve stranih jezika za djecu
  • specijalizirane pripremne tečajeve za polaganje međunarodnih ispita o znanju jezika
  • tečajeve poslovne komunikacije na stranom jeziku
  • tečajeve za prevođenje stranih jezika