Europska Jezična Mapa

Europska jezična mapa

Što je Europska jezična mapa?

To je dokument koji onima koji uče ili su učili strani jezik (bilo da se radilo o školi ili o učenju izvan škole) pomaže da zabilježe i podsjete se svog učenja stranog jezika i kulturoloških iskustava.

Europska se jezična mapa sastoji od tri dijela.

Prvi dio jezične mape je jezične putovnice (Europass) koju bi njezin vlasnik/ca trebao/la redovito osvježivati novim i aktualnim podacima. Sadrži i stupac gdje učenik može opisivati svoje jezične vještine i znanja u skladu s zajedničkim smjernicama priznatim u Europi i koji može poslužiti kao dodatak standardnim uvjerenjima o poznavanju stranog jezika.

Primjerak jezične putovnice

link_language_passport1[1]

A svoju vlastitu jezičnu putovnicu možete ispuniti ovdje: http://europass.cedefop.eu.int/

Drugi dio jezične mape je detaljna jezična biografija (Language Biography) koja služi za opisivanje vlasnikovih osobnih iskustava sa svakim od stranih jezika koje uči ili je učio. Njezin je namjera da učeniku služi kao vodič prilikom procesa planiranja učenja i samoprocijene stranog jezika.

I, napokon, treći dio jezične mape je dosje (Dossier) koji sadrži primjerke vlasitih uradaka koji služe kao primjer vlasnikovih jezičnih vještina i znanja.