Predavači

Predavači

 • Antonija Samodol

  Buongiorno! Привет (Privjet)! Zovem se Antonia i u Latini sam vaša profesorica talijanskog i ruskog…

 • Ivana Cvitanušić

  Hola !Zovem se Ivana Cvitanušić i profesorica sam španjolskog i portugalskog jezika. Imam sreću da…

 • Mirta Borovac

  Salut! Je m'appelle Mirta Borovac i studentica sam francuskog jezika na Filozofskom fakultetu i muzikologije…

 • Elvis Šišić

  Pozdrav! Zovem se Elvis Šišić. Profesor sam engleskog i hrvatskog jezika. Završio sam nastavničke studije…

 • Izidora Hercigonja

  Merhaba! Zovem se Izidora Hercigonja i studirala sam turkologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U…

 • Doris Gverović

  Hola! Zovem se Doris Gverović i studentica sam španjolskog i francuskog jezika na Filozofskom fakultetu…

 • Marijana Mijatović

  Boa tarde! Moje ime je Marijana Mijatović. Profesorica sam hrvatskog i portugalskog jezika, a u…

 • Petra Martinko

  Zovem se Petra Martinko. Osnovala sam školu stranih jezika Latina 2004.godine, sa željom da moj…