Tablica za samoprocjenu znanja stranog jezika

Tablica za samoprocjenu znanja stranog jezika

Tablica za samoprocijenu poznavanja stranog jezika osmišljena je s namjerom da pomogne učenicima stranog jezika (ali i učiteljima, profesorima i svim ostalim osobama koje su praktično uključene u obrazovni sustav) pri lakšoj orijentaciji prilikom procijene znanja te u slučajevima kada je detaljniji opis potrebnih znanja za određenu razinu poznavanja stranog jezika potreban.

Ova tablica nudi detaljan pregled najvažnijih kategorija poznavanja stranog jezika na svakom od šest zadanih stupnjeva. Tablica je namijenjena kako bi učenicima stranog jezika olakšala opis i određivanje najvažnijih jezičnih vještina te kako bi lakše samostalno pronašli smjernice znanja i vještina potrebnih za svladavanje određenog stupnja stranog jezika.

Tablica A1

Razumijevanje – slušanje
Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.

Razumijevanje – čitanje
Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.

Govor – govorna interakcija
Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim društvenim razmjenama premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam/sama dovoljno podržavao/podržavala razgovor.

Govor – govorna produkcija
Mogu se koristiti nizom fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao/opisala svoju obitelj i druge ljude, uvjete svog života, svoje obrazovanje te sadašnje ili prethodno radno mjesto.

Pismeno izražavanje
Mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. pismo zahvale.

Tablica A2

Razumijevanje – slušanje
Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.

Razumijevanje – čitanje
Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.

Govor – govorna interakcija
Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim društvenim razmjenama premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam/sama dovoljno podržavao/podržavala razgovor.

Govor – govorna produkcija
Mogu se koristiti nizom fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao/opisala svoju obitelj i druge ljude, uvjete svog života, svoje obrazovanje te sadašnje ili prethodno radno mjesto.

Pismeno izražavanje
Mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. pismo zahvale.

Tablica B1

Razumijevanje – slušanje
Mogu razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme, itd. Mogu razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili o temama od osobnog i profesionalnog interesa ako su iskazane relativno polako i razumljivo.

Razumijevanje – čitanje
Mogu razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom moje struke. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.

Govor – govorna interakcija
Mogu se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori. Mogu se bez pripreme uključiti u razgovor o temama koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje).

Govor – govorna produkcija
Mogu jednostavno povezivati rečenice kako bih opisao/opisala doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Mogu ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije.

Pismeno izražavanje
Mogu napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Mogu napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove.

Tablica B2

Razumijevanje – slušanje
Mogu razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ako mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.

Razumijevanje – čitanje
Mogu čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme i u kojima pisac zauzima određene stavove ili izražava određena stajališta. Mogu razumjeti suvremenu književnu prozu.

Govor – govorna interakcija
Mogu komunicirati dovoljno dobro i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama u okviru poznatih situacija obrazlažući i braneći svoje stavove.

Govor – govorna produkcija
Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje vlastitog interesa. Mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.

Pismeno izražavanje
Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema iz područja svog interesa. Mogu napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojem jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.

Tablica C1

Razumijevanje – slušanje
Mogu razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.

Razumijevanje – čitanje
Mogu razumjeti dugačke i kompleksne činjenične književne tekstove te uviđati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje.

Govor – govorna interakcija
Mogu se dobro i neusiljeno izražavati bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu se fleksibilno i učinkovito koristiti jezikom u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.

Govor – govorna produkcija
Mogu iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom.

Pismeno izražavanje
Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te razvijati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.

Tablica C2

Razumijevanje – slušanje
Nemam teškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornoga govornika, uz uvjet da imam vremena prilagoditi se određenom naglasku.

Razumijevanje – čitanje
Mogu bez teškoća čitati sve vrste tekstova uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela.

Govor – govorna interakcija
Mogu bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama, mogu se dobro izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđem na problem, mogu se povući i preformuliranjem izričaja zaobići zapreku toliko spretno da to sugovornici jedva primijete.

Govor – govorna produkcija
Mogu jasno i glatko iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Mogu učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne točke.

Pismeno izražavanje
Mogu napisati jasan, tečan tekst primjerenim stilom. Mogu pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne točke. Mogu pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.