Pozdrav! Zovem se Elvis Šišić. Profesor sam engleskog i hrvatskog jezika. Završio sam nastavničke studije anglistike i kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a u okviru Erasmus+ programa proveo sam semestar na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Masarykova sveučilišta u Brnu. Potičem opuštenu radnu atmosferu s mnogo zabavnih aktivnosti koje pospješuju svladavanje engleskog jezika, ali spreman sam se prilagoditi i potrebama pojedinih polaznika. Provjerite u Latini:)IMG_20170905_105732