Hola !Zovem se Ivana Cvitanušić i profesorica sam španjolskog i portugalskog jezika.
Imam sreću da osim dugogodišnjeg rada u poduci jezika radim i u turizmu gdje sam svakodnevno u komunikaciji s izvornim govornicima ova dva jezika.
Ako se želite zabaviti u opuštenoj atmosferi nastave, a pritom naučiti mnogo ne samo o komunikaciji na stranom jeziku već i o kulturi tog jezika, dođite nam u Latinu!